KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA HAKLARIMIZ

AV. OSMAN YILDIZ

Kişisel veri; kişinin kendisine ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bilgilerin ne kadar değerli olduğunu çoğu zaman kendimiz dahi fark edememiş olabiliriz. Örneğin cep telefonu numaranızın öğrenilmesi dolandırıcılar ile, kan grubunun veya gen haritanızın öğrenilmesi organ mafyası ile, sendikanızın öğrenilmesi ayrımcılık ile, gizlediğiniz bir hastalığınızın öğrenilmesi sizi ailesel bir çatışma ile karşı karşıya bırakabilmektedir.